Бізнес в Литві

БІЗНЕС ЗА КОРДОНОМ: ЯК ВІДКРИТИ КОМПАНІЮ В ЛИТВІ

 
литваЯк відкрити власний бізнес у Литві – в самій технологічно розвиненій країні Європейського союзу.

Литва займає 24-е місце серед 189-ти економік світу в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2015, який щорічно публікує Світовий банк. У підрейтингу “Реєстрація підприємства” Литві відведено 11-е місце – це кращий результат серед балтійських країн.

Членство в ЄС і НАТО, низькі економічні та політичні ризики, зростання ВВП, експорту та імпорту, низький рівень оподаткування, високоосвічена робоча сила, низькі витрати на оплату праці – всі ці фактори створюють сприятливі умови для бізнесу і життя в Литві.

Економіка Литви – одна з найбільш швидкозростаючих економік в Центральній і Східній Європі. Головними факторами економічного розвитку є зростання експорту і торгівлі, вигідне географічне положення Литви з погляду міжнародних торговельних шляхів. Через територію країни пролягають дві міжнародні транспортні коридори континентального значення, розвинена мережа автомобільних доріг високої якості. Крім того, в Клайпеди порту з’єднуються морські та сухопутні дороги у напрямках Сходу і Заходу.

Основними секторами економіки Литви є інформаційно-телекомунікаційні технології, енергетика, нафтова промисловість, меблеве виробництво, хімічне виробництво, виробництво електричного, машинобудування, виробництво продуктів харчування і напоїв, легка промисловість.

Згідно з даними Євростату, в Литві найшвидше зростання продуктивності праці в ЄС в 2005 – 2013 рр. Витрати на оплату праці в чотири рази нижче середнього показника по ЄС. Литва займає четверте місце в ЄС серед країн з найнижчим податком на прибуток, за даними KPMG за 2014 рік.

Уряд Литви розуміє важливість іноземного капіталу в економіці країни, тому литовське законодавство відповідає всім стандартам ЄС, були підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування з 50 провідними країнами, у тому числі і з Україною.

Процедура реєстрації

 

Згідно з дослідженням фахівців Світового банку, процедура реєстрації підприємства в Литві займає три-чотири дні. У загальній складності для отримання офіційного свідоцтва про реєстрацію необхідно пройти три етапи:

1. Перевірити на унікальність і зарезервувати фірмове назва компанії. Цю процедуру можна пройти онлайн.

Бронювання назви нової компанії є обов’язковою процедурою для онлайн-реєстрації бізнесу. Перевірка імені здійснюється безкоштовно, а бронювання коштує 56 літів. Державна комісія з литовської мови (Valstybinė kalbos inspekcija) повинна перевірити кожну нову назву компанії і видати дозвіл на використання конкретного імені. В даний час назви компаній повинні відповідати загальним нормам литовської мови, тому іноді неможливо використовувати іноземні слова. Винятки можуть бути лише в тому випадку, якщо підприємство пов’язане з іноземною юридичною особою або іншою організацією.

2. Зареєструватися в Реєстрі підприємств Valstybės įmonė Registrų centras, а також пройти реєстрацію в Державній податковій інспекції з корпоративного податку, ПДВ та державного соціального страхування (SODRA).

Для реєстрації невеликого партнерства необхідно подати такі документи:

1) Заява для реєстрації малого партнерства

2) Статут партнерства

3) Протокол про установчих зборах (не обов’язково)

4) Основоположний акт / установчий договір

3. Завершити реєстрацію ПДВ

Для реєстрації як платника ПДВ необхідно подати заповнену форму FR0388 в Державну податкову інспекцію або персонально, або в електронному вигляді. Невелике партнерство буде зареєстрована як платник ПДВ протягом 2 робочих днів.

Форми бізнесу

 

литва2Індивідуальне підприємство (Individual enterprise). Індивідуальне підприємство належить одному дієздатній фізичній особі, яка не може бути власником іншого індивідуального підприємства. Активи приватного підприємця не відокремлені від майна підприємства, тому він несе необмежену відповідальність за зобов’язаннями підприємства усім своїм майном. Індивідуальне підприємство веде спрощений бухгалтерський облік. Власник індивідуального підприємства не вправі використовувати найману працю працівників-ні членів своєї сім’ї.

Партнерство (Partnership). Партнерство засновується на підставі угоди про партнерство, укладеному між декількома фізичними або юридичними особами. Партнери об’єднуються з метою займатися господарсько-комерційною діяльністю під загальним фірмовим ім’ям. Партнерство може вести бухгалтерський облік за спрощеною системою. Законодавство Латвії не регулює мінімальний розмір власного капіталу партнерства.

У Латвії дозволено створювати партнерства двох типів:

Повне товариство (General partnership) являє собою об’єднання генеральних партнерів (керуючих). Активи партнерів не відокремлені від активів партнерства. Всі партнери несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Кількість партнерів повного товариства обмежена – повинно бути, щонайменше, два партнера, але не більше 20.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Limited partnership) являє собою об’єднання повних партнерів і партнерів з обмеженою відповідальністю. Фінансова відповідальність обмежених партнерів обмежена розміром їх участі в капіталі. Партнери з обмеженою відповідальністю не можуть брати участь в управлінні партнерством. Функції управління виконує тільки повний партнер. Як і в повному товаристві, повні партнери несуть солідарну відповідальність за борги і зобов’язання товариства. Кількість партнерів товариства має бути не менше трьох, але не може перевищувати 20.

Компанія (Companу). Компанією є підприємство, статутний капітал якого розділений на акції. Відповідальність за зобов’язаннями компанії несе саме господарське товариство. Акціонери компанії несуть відповідальність тільки в межах суми, внесеної в оплату акцій. Акціонерами компанії можуть бути як фізичні, так і юридичні особи Литви та інших держав.

У Латвії дозволено створювати компанії наступних типів:

Закрита акціонерна компанія (Private company). Це найпопулярніша організаційно-правова форма компаній в Латвії. Акції, що випускаються компанією, не можуть виставлятися на публічний продаж. Мінімальне число засновників – одна людина, число акціонерів – до 250 осіб. Акціонери приватної компанії несуть обмежену відповідальність у розмірі вкладених коштів. Мінімальний розмір статутного капіталу – 10 000 літів (близько 2900 євро). Найменування закритого акціонерного товариства має містити слова, що визначають його правову форму – “закрите акціонерне товариство” або абревіатуру – “ЗАТ”.

Відкрита акціонерна компанія (Public company). Акції публічної компанії можуть поширюватися відкрито і бути виставленими на публічний продаж. Мінімальне число засновників – одна людина. Учасники компанії несуть обмежену відповідальність в межах придбаних акцій. Мінімальний розмір статутного капіталу – 150 000 літів (близько 43478 євро). Найменування акціонерного товариства має містити слова, що визначають його правову форму – “акціонерне товариство”, або абревіатуру цих слів – “АТ”.

Кооператив (Cooperative society). Кооператив – це підприємство з обмеженою відповідальністю, утворена фізичними та / або юридичними особами з метою задовольнити економічні, соціальні та культурні потреби членів кооперативу. Майно кооперативу відокремлене від власності учасників, отже, члени кооперативу не несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном – їх відповідальність обмежується сумою внесків, переданих у кооператив. Кількість учасників кооперативу не повинно бути менше п’яти.

Сільськогосподарське товариство (Agricultural Companу). Суспільство засновується фізичними або юридичними особами як компанія з обмеженою відповідальністю для ведення підприємницької діяльності на аграрному ринку. Доходи від сільськогосподарського виробництва або наданих послуг в сільському господарстві повинні складати понад 50% від загального доходу за фінансовий рік. Мінімальна кількість учасників – 2 людини (учасник і акціонер). Засновники сільськогосподарського товариства несуть обмежену відповідальність.

Філія (Branch). Філія може здійснювати діяльність тільки відповідно до обсягу повноважень, наданим іноземної материнською компанією. Філія може займатися комерційною діяльністю, укладати угоди і приймати на себе зобов’язання, але не володіє колом повноважень юридичної особи. Материнська компанія несе відповідальність за зобов’язаннями філії в межах всіх своїх активів. Принаймні, один з уповноважених діяти від імені філії повинен знаходитися в Литві.

У Литві приваблива податкова система з низькими фіксованими податками. Податкові ставки безпосередньо залежать від обраної форми підприємницької діяльності. До основних податках, що сплачують підприємства, відносяться:

прибутковий податок з фізичних осіб – 15%
Пільгова ставка 5% застосовується відносно деяких видів діяльності індивідуальних підприємців.

корпоративний податок (для компаній, приватних компаній, товариств і т.д.) – 15%
Пільгова ставка у розмірі 5% застосовується щодо невеликих підприємств, чий дохід не перевищує 1000000 літів (приблизно 289 500 євро), чисельність працівників – до 10 осіб.

податок на додану вартість (ПДВ) стягується з усіх підприємств, зареєстрованих як платник ПДВ – 21%. Поріг для реєстрації як платника – 155 000 літів (приблизно 45 000 євро)
Пільгова ставка 9% застосовується щодо книг, видань періодичної і неперіодичної друку, послуг з перевезення пасажирів за регулярними маршрутами, послуг з розміщення в готелях та іншим спеціальним послугам з надання житла. Пільгова ставка 5% застосовується до технічних засобів допомоги людям з обмеженими можливостями.

податок на нерухоме майно оплачується підприємствами, які володіють зареєстрованої власністю – 0,3-1%
податок по соціальному страхуванню для працівника – 9%
податок по соціальному страхуванню для роботодавця – 30,98-31,7%
податок на дивіденди – 15%
В економічно важливих регіонах країни розташовані сім вільних економічних зон (ВЕЗ). У СЕЗ для підприємців надаються підготовлені промислові майданчики з матеріальної та правової інфраструктурою, допоміжні послуги та податкові пільги. У перші 6 років встановлюється нульова ставка податку на прибуток, потім – 7,5% на найближчі 10 років. Також для компаній, створених у ВЕЗ, відсутні податок на дивіденди і податок на нерухомість.

Обмеження бізнесу

 

На деякі види бізнесу необхідно додатковий дозвіл регулюючих органів. Зокрема, ліцензія видається для ведення ресторанного бізнесу, туристичної діяльності, оптової та роздрібної торгівлі алкоголем, ліками, телевізійної діяльності, грального бізнесу, будівництва, банківської та інвестиційної діяльності.

Читайте також:Бізнес в Австралії

1 Comment

  1. Pingback: Бізнес в Чехії | Український бізнес портал

Залиште свій коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>